POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU FILMOWY PREZENT

https://filmowyprezent.pl

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. Chcemy byś wiedział, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Twoje dane zbieramy jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Z tych względów poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest:

Nu Media Elżbieta Jażdżewska,

Adres: ul. Kościuszki 12/2, 10-502 Olsztyn,

NIP: 7392291259,

REGON: 280103651,

Adres e-mail: kontakt@filmowy.iq.pl

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem oferowanych w nim usług.

Zbieramy dane osobowe, które nam podajesz wypełniając formularz kontaktowy, rejestrując konto, korzystając z interaktywnych funkcji, zamawiając produkt lub usługę, występując o udzielenie informacji i/lub materiałów albo udzielając opinii Serwisie.

Zwykle takie dane osobowe obejmują:

informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail);
informacje o płatnościach (np. numer karty płatniczej Użytkownika, data ważności, numer autoryzacji lub kod bezpieczeństwa, adres do faktury);
informacje dotyczące obsługi klienta (np. zapytania do Administratora);
nazwę użytkownika i hasło;
zdjęcia, opinie i inne treści udostępnione przez Użytkownika;
udostępnione przez Ciebie informacje kontaktowe dotyczące znajomych lub innych osób;
informacje jakie możemy uzyskać od naszych usługodawców zewnętrznych.

Zbieramy metadane, np. informacje dotyczące odwiedzin Witryny przez Użytkownika, takie jak: dane o ruchu, dane o lokalizacji, adres IP, informacje o przeglądarce, dane sesji, preferencje, ustawienia, dzienniki w sieci Web i inne informacje komunikacyjne, które monitorujemy podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych:

Wypełniając formularz kontaktowy, podajesz swoje dane (imię, adres e-mail, itp.) wykorzystujemy je w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, przesyłania Ci informacji lub realizacji innych zadań, o których wykonanie nas poprosisz.

Rejestrując konto w Serwisie, przetwarzamy dane wymagane do otwarcia takiego konta, np: adres e-mail, hasło, dane pochodzące z zewnętrznych kont (np. w przypadku, gdy rejestrujesz się za pośrednictwem swojego konta na Facebooku), w celu umożliwienia rejestracji i zarządzania Twoim kontem.

Będąc naszym klientem, mamy możliwość wysyłania do Ciebie reklam naszych produktów i usług, wykorzystując podane prze Ciebie dane.

Zamawiając nasz produkt, konieczne jest przetwarzanie przez nas danych wymaganych do realizacji Twojego zamówienia, takich jak informacje o karcie kredytowej, adres e-mail, itd., w celu potwierdzenia Twojego zamówienia i płatności.

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem zewnętrznych serwisów społecznościowych, wówczas przetwarzamy Twoje dane w zakresie wymaganym do obsługi takiej formy komunikacji za pośrednictwem tych serwisów i wówczas nasz kontakt z Tobą w zewnętrznym serwisie społecznościowym będzie regulowany polityką prywatności i warunkami korzystania danego serwisu.

W razie korzystania ze strony Serwisu tylko w celach informacyjnych, tj. gdy nie dokonujesz rejestracji, aby korzystać z zasobów strony Serwisu lub w inny sposób nie przekazujesz Nam informacji, wówczas zbieramy jedynie te dane, które naszemu serwerowi przekazuje Twoja przeglądarka, a w szczególności:

adres IP;
ilość przesyłanych danych;
data i godzina zapytania;
status dostępu/kodu odpowiedzi http;
Twój system operacyjny;
typ Twojej przeglądarki, język oraz wersję oprogramowania przeglądarki;
Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności i wyrażonych zgód, mogą to być:

zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
rozpatrywanie reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
zgoda wyrażona w Serwisie – jeżeli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu w celu/-ach :
– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową,

– analitycznych i statystycznych,

– marketingu bezpośredniego,

– prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym profilowanie,

– obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności,

– badania satysfakcji klienta.

Podanie danych osobowych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do zawarcia umowy.

Jeśli zdecydujesz się nie podawać swoich danych, to w zależności od celu, w jakim dane te są wymagane oznaczać to będzie:

brak możliwości korzystania z usług Serwisu,
brak możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy,
brak możliwości otrzymywania informacji zwrotnych z Serwisu.

Cofnięcie zgody:

Możesz w każdej chwili cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis lub
cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Serwis jest wyposażony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich danych osobowych przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Ponadto, jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CIASTECZKA

Serwis, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itp.). Umożliwiają Ci, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu, jednakże nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Nie mogą uruchamiać programów ani umieszczać wirusów na Twoim urządzeniu

Masz możliwość zarządzania plikami cookies wykorzystywanymi przez Serwis lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies, czy blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

Pamiętaj jednak, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z produktu.

Do czego My wykorzystujemy ciasteczka ?

Ciasteczka wykorzystywane są w celu/-ach:

zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
realizacji procesu zakupowego,
rejestracji użytkowników,
statystycznych,
marketingowych,
udostępniania funkcji Serwisu.

Serwis korzysta też z usług podmiotów trzecich, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

monitorowanie ruchu na naszych stronach www;
zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron www. potrzebne do analizy korzystania z Serwisu;
kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
integracja z portalem społecznościom;
płatności internetowe.

Do podmiotów tych zaliczamy: Google Analytics, Gemius, Facebook, PayU.

ODBIORCY DANYCH

W związku z pracą naszego Serwisu korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane, jednakże wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.

Lista potencjalnych odbiorców Twoich danych:

Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
Dostawca oprogramowania służącego do komunikacji
Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Biuro rachunkowe
Podmiot zapewniający system mailingowy
Podmiot zapewniający usługi marketingowe
Podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu
Portale społecznościowe
Dostawca pakietu biurowego
Hostingodawca
Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki? Chcesz zasięgnąć informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane, o celach i sposobach przetwarzania tych danych? A może chcesz mieć dostęp do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia?

Napisz do Nas:

Adres: Nu Media Elżbieta Jażdżewska, ul. Kościuszki12/2, 10-502 Olsztyn

Adres e-mail: kontakt@filmowy.iq.pl

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki poprzez opublikowanie zmienionej wersji Polityki w serwisie. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu jej opublikowania na stronie Serwisu

Obecnie obowiązuje wersja Polityki z dnia 21 listopada 2018 r.